Συνεργατικά κουτιά, ασύρματα δίκτυα, και ελεύθερο λογισμικό

From Hackerspace.gr
Jump to: navigation, search
OSH.png
Starts Organizer
Tue 07 Nov 2017 20:00 Παναγιώτης Αντωνιάδης (Nethood)
Ends Event Owner
Tue 07 Nov 2017 22:00 User:ComzeraddΣε αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστούν σε λεπτομέρεια τρία είδη "κουτιών" (PirateBox, CoopBox, Hybrid Letterbox) και πως μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν στην πράξη για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αυτο-οργάνωσης σε επίπεδο γειτονιάς, με τη βοήθεια "μέτα"-εργαλείων ελεύθερου λογισμικού όπως το MAZI toolkit και το Openki.net.

Το εργαστήριο θα χωριστεί σε δύο μέρη:

Μέρος 1: Εισαγωγή και επίδειξη των CoopBox, MAZI toolkit, και Openki.net και συζήτηση για πιθανές συνέργιες μεταξύ τους. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, θα γίνει και σύντομο εργαστήριο εγκατάστασης και διαχείρισης του MAZI toolkit (απαιτείται Raspberry Pi 3 και SDcard >16GB)

Μέρος 2: Σύζητηση για δυνατότητες και στρατηγικές συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη τέτοιων "υβριδικών" τεχνολογιών στα πλαίσια του ΚΑΛΟ.

Παρουσίαση: Παναγιώτης Αντωνιάδης, NetHood Zurich