6η Τακτική Συνάντηση ΣΕΑ 2013-2014

From Hackerspace.gr
Revision as of 16:19, 15 October 2013 by Ppapadeas (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Logo-transparent-1024x1024.png

external link
Starts Organizer
Sun 16 Mar 2014 11:45 Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Ends Event Owner
Sun 16 Mar 2014 14:00 User:Ppapadeas, User:Vangelis

Shoot for the stars!Κάθε μήνα λαμβάνουν χώρα οι Τακτικές Συναντήσεις του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ). Στις συναντήσεις αυτές γίνονται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές διαλέξεις, παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων του συλλόγου και συζητήσεις σχετικά με τις μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης των δεδομένων στην Ερασιτεχνική Αστρονομία, ενώ είναι άμεση η επαφή μεταξύ των προχωρημένων ερασιτεχνών αστρονόμων και των νέων στον τομέα.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι ελεύθερη και δωρεάν.