5η Τακτική Συνάντηση ΣΕΑ 2013-2014

Logo-transparent-1024x1024.png


external link
Starts Organizer
Sun 23 Feb 2014 11:45 Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Ends Event Owner
Sun 23 Feb 2014 14:00 User:Ppapadeas, User:Vangelis

Shoot for the stars!

Κάθε μήνα λαμβάνουν χώρα οι Τακτικές Συναντήσεις του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ). Στις συναντήσεις αυτές γίνονται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές διαλέξεις, παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων του συλλόγου και συζητήσεις σχετικά με τις μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης των δεδομένων στην Ερασιτεχνική Αστρονομία, ενώ είναι άμεση η επαφή μεταξύ των προχωρημένων ερασιτεχνών αστρονόμων και των νέων στον τομέα.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι ελεύθερη και δωρεάν.