13ο Μάθημα Αστρονομίας ΣΕΑ

From Hackerspace.gr
Revision as of 18:18, 29 May 2013 by Ododos (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
200px-SEA logo.png

external link
Starts Organizer
Sun 02 Jun 2013 11:45 Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Ends Event Owner
Sun 02 Jun 2013 14:30 Fredy

13ο Μάθημα Αστρονομίας ΣΕΑ13ο Μάθημα Αστρονομίας του Σ.Ε.Α.