Τα ebooks στην Ελλάδα και το ελεύθερο περιεχόμενο

DRM-free.png


external link
Starts Organizer
Sat 23 Feb 2013 18:00 Μιχάλης Καλαμαράς
Ends Event Owner
Sat 23 Feb 2013 20:00 ebal

ebooks, DRM, Creative Commons, Public Domain

Τα ebooks στην Ελλάδα και το ελεύθερο περιεχόμενο

DRM, Creative Commons, Public Domain

Θα κάνουμε και μια σύγκριση μερικών ebook readers

http://www.eanagnostis.gr/

https://twitter.com/eAnagnostis