Συνάντηση ΣΕΑ

From Hackerspace.gr
Revision as of 19:43, 31 October 2017 by Ppapadeas (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
SEA logo.png

external link
Starts Organizer
Sun 26 Nov 2017 11:00 Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Ends Event Owner
Sun 26 Nov 2017 15:00 ppapadeas

Συνάντηση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.Συνάντηση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.