Παρουσίαση συστήματος ημι-αυτόματης οργάνωσης νομοθετικών εγγράφων

From Hackerspace.gr
Revision as of 21:11, 24 October 2016 by Kargig (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Openlaws-logo.png

external link
Starts Organizer
Sat 19 Nov 2016 18:00 Everyone!!!!
Ends Event Owner
Sat 19 Nov 2016 20:00 User:Kargig

Η διαδικασία ενοποίησης της νομοθεσίας (law consolidation) με την εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων που έχουν ψηφιστεί στο αρχικό κείμενο κάθε νόμου είναι ιδιαίτερα απαιτητική διανοητικά για τον αναγνώστη. Εντούτοις, η νομική γλώσσα είναι αρκετά δομημένη και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση της.

Σε αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστεί μια προσέγγιση pattern matching με τη χρήση regular expressions για τη δομική ανάλυση των νόμων και τον εντοπισμό, την ανάλυση και την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο περιεχόμενό τους. Η προσπάθεια αυτή έχει οδηγήσει σε ένα ημι-αυτοματοποιημένο σύστημα υλοποιημένο σε Python που αποθηκεύει τις αναθεωρήσεις των νόμων στο Github, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στην ισχύουσα έκδοση κάθε νομοθετήματος, καθώς και λειτουργίες όπως η επισκόπηση του ιστορικού ή η εποπτική σύγκριση των αναθεωρήσεων.

Repository κώδικα: https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_consolidation_code

Repository νόμων: https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_alpha

Project blog: http://www.openlaws.gr/