μHackFest00

From Hackerspace.gr
Revision as of 22:50, 14 January 2020 by Luserx0 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Starts Organizer
Tue 28 Jan 2020 18:00
Ends Event Owner
Error: Invalid time. User:Elkos

[GR]Hackerspace.png Το μHackFest (microhackfest) είναι ένα μηνιαίο event στο hackerspace.gr για να παρουσιάστε τεχνολογίες, λύσεις και hacks ανοιχτού κώδικα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να συζητήσουν ιδέες και να αλληλεπιδράσουν με τη κοινότητα. Αν επιθυμείτε να παρουσιάστε ένα project ανοιχτού κώδικα το οποίο, δουλεύετε, αναπτύσετε, ή hack-άρετε απαντήστε σε αυτό το μήνυμα με το τίτλο και με link προς ένα repo/ project site/ άρθρο σε blog/ παρουσίαση Tο μHackFest00 είναι προγραμματισμένο για την 28η Ιανουαρίου και έχει χαρακτήρα προετοιμασίας πριν τη FOSDEM 2020. Oι συμμετοχές θα ανακοινωθούν την 20η Ιανουρίου. ΥΣ: Βeer Social Event meτά το πέρας των παρουσιάσεων.

[ENG] μHackFest (aka microHackfest) is a monthly event at Hackerspace.gr showcasing open-source technologies, solutions and hacks. Everybody is welcome to share their experiences, discuss ideas and interact with the community. Want to showcase an open-source project you work with, develop, or hack on a 10-15' lightning talk at hackerspace.gr? Reply to this message with a title and a link to a repo/project site/blog to a post/presentation. μHackFest00 is scheduled for 28th January 2020 and has the trait of preparation before FOSDEM 2020. The line-up will be finalised by the 20th of January! PS: Beer Social Event upon the end of presentations.


The date "2020/01/29 00:00:00 AM" was not understood.The date "2020/01/29 00:00:00 AM" was not understood.