Γνωριμία με τη γραμμή εντολών: 1ο μάθημα

Tux.gif


external link
Starts Organizer
Sat 03 Mar 2012 18:00 Hsgr
Ends Event Owner
Sat 03 Mar 2012 20:00 ebal

Yet another Linux lesson

Το 1ο μάθημα αυτού του κύκλου. Περισσότερα για τα μαθήματα στη σχετική σελίδα.