3ο μάθημα Linux

Tux.gif


external link
Starts Organizer
Mon 19 Dec 2011 18:00 Hsgr
Ends Event Owner
Mon 19 Dec 2011 21:00 ebal

Yet another Linux lesson

Το 3ο μάθημα αυτού του κύκλου. Περισσότερα για τα μαθήματα στη σχετική σελίδα.