3ο μάθημα Linux

From Hackerspace.gr
Revision as of 17:03, 29 November 2011 by Comzeradd (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Tux.gif

external link
Starts Organizer
Mon 19 Dec 2011 18:00 Hsgr
Ends Event Owner
Mon 19 Dec 2011 21:00 ebal

Yet another Linux lessonΤο 3ο μάθημα αυτού του κύκλου. Περισσότερα για τα μαθήματα στη σχετική σελίδα.