Αιμοδοσία

From Hackerspace.gr
Revision as of 18:35, 24 February 2017 by Spirit (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Under Construction

Προϋποθέσεις για να γίνεις αιμοδότης

  • Να είσαι 18 – 65 χρόνων
  • Να μην έχεις κάποιο σοβαρό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας
  • Να μην έχεις νοσήσει από Ηπατίτιδα ή AIDS
  • Να μην έχεις κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών ουσιών.
  • Να μην είχες ή έχεις σεξουαλική σχέση με άτομα που κάνουν ή έχουν κάνει χρήση
  • Να μην έχεις κάνει περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφύλαξη τους τελευταίους 6 μήνες
  • Να έχεις κοιμηθεί καλά την προηγούμενη ημέρα
  • Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα