Μαθήματα Αστρονομίας Σ.Ε.Α. - Workshop "Εισαγωγή στην Παρατήρηση Διαττόντων Αστέρων" - 2

From Hackerspace.gr
Jump to: navigation, search
SEA logo.png
Starts Organizer
Sun 24 May 2015 12:00 ΣΕΑ and friends
Ends Event Owner
Sun 24 May 2015 15:00 User:Yiannis

Η διάλεξη/μάθημα θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Πιο αναλυτικά, στη διάλεξη αυτή μπορείτε να μάθετε

  • Τι είναι οι διάττοντες αστέρες και πώς δημιουργούνται;
  • Πώς μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει;

Τα μαθήματα θεωρίας είναι ελεύθερα για όλους και κατάλληλα για οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως του υποβάθρου που έχει στην αστρονομία. Αν θέλετε να δείτε τη μορφή των μαθημάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από τα Μαθήματα Αστρονομίας 2013-2014: http://www.youtube.com/playlist?list=PL1NlNgC1XEBC2LE6--JgHyWA3GYWYbzrm