Operators FAQ

From Hackerspace.gr
Jump to: navigation, search

Τι σημαίνει να είναι κάποιος/α διαχειριστής/τρια του Hackerspace.gr;

Είσαι υπεύθυνος/η για τον χώρο και για την καλή λειτουργία του. Αυτό περιλαμβάνει την ασφάλεια, καθαριότητα, σωστή χρήση του ίδιου του χώρου, των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν είτε είναι μέλη είτε όχι αλλά και το περιεχόμενο των δράσεων που λαμβάνουν χώρα. Οι διαχειριστές/τριες (operators) είναι οι μόνοι/ες που έχουν κλειδί και μπορούν να ανοίξουν/κλείσουν τον χώρο και είναι υπόχρεοι/ες οικονομικά με την πάγια συνδρομή τους η οποία καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Η παρουσία τους στην μηνιαία συνέλευση είναι σημαντική και το ενδεχόμενο συχνής απουσίας τους θα αντιμετωπίζεται με μόνιμο opt-out από το σύνολο της πλειοψηφίας. Διάβασε επίσης το How we roll.

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει κάποιος/α διαχειριστής/τρια;

Ο/Η αιτούμενος/η διαχειριστής/τρια θα πρέπει να έχει προσπαθήσει να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του hsgr. Αυτό σημαίνει συχνή παρουσία του/ης στο χώρο. Η κατανόηση είναι θέμα τριβής. Πριν γίνει διαχειριστής/τρια προτείνεται να έχει γίνει μέλος ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Η αίτηση για operator γίνεται μόνο με φυσική παρουσία στον χώρο του hsgr. Στην αίτηση, που μπορεί να βρεθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του hsgr, θα πρέπει ο/η υποψήφιος/α να συμπληρώσει τον λόγο που επιθυμεί να γίνει διαχειριστής/τρια και να επικοινωνήσει με τρία άτομα που είναι ήδη operators για να γίνουν μέντορες και να εγγυηθούν γι' αυτόν/ήν. Σημαντικό επίσης είναι να έχει ολοκληρώσει κάποιο members' challenge από το σχετικό pad ή να προτείνει και να υλοποιήσει κάποιο δικό του/της σε συνεργασία με κάποιον/α άλλο/η operator. Μετά την λήψη των τριών υπογραφών η αίτηση περνάει από την μηνιαία συνέλευση στην οποία ο/η υποψήφιος/α πρέπει να παρευρίσκεται. Η διαδικασία έγκρισης νέου/ας operator είναι η μόνη που επιτρέπει την χρήση βέτο, μόνο εφόσον έχουν αναπτυχθεί τα επιχειρήματα που το αιτιολογούν και είναι κατανοητά από την συνέλευση.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος/α μέντορας;

Οι μέντορες με τις υπογραφές τους διασφαλίζουν πως ο/η νέος/α operator κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του hsgr, συμμερίζεται και προωθεί το ίδιο όραμα, γνωρίζει τις διαδικασίες ασφάλειας του χώρου και το τρόπο που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποια ανάγκη. Αυτό σημαίνει πως πριν μπει μια υπογραφή θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής και εκπαίδευσης με θέματα που μπορεί να μην είχαν έρθει στην αντίληψη του/ης υποψηφίου/ας: Οικονομική συνδρομή, αποκλειστική χρήση του κλειδιού, καθαριότητα χώρου, ασφάλεια του εξοπλισμού, έλεγχο των projects και events για την διατήρηση του οράματος του χώρου, αποδοχή και εφαρμογή του Code of Contact, προστασία όσων ανθρώπων βρίσκονται στον χώρο από επιθετικές συμπεριφορές, εκπροσώπηση του hsgr σε τρίτους. Τους πρώτους μήνες πριν και μετά την έγκριση ενός/μιας operator οι μέντορες είναι υπεύθυνοι για την όποια πιθανή ευθυγράμμισή του/της. Όποια προβλήματα προκύψουν θα πρέπει πρώτα να επιχειρηθεί να επιλυθούν σε επίπεδο μέντορα-νέου/ας operator και μετά να υπάρξει ενημέρωση της συνέλευσης.

Με ποιο τρόπο είναι ο/η διαχειριστής/τρια υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία του χώρου;

Ο operator μετά την έγκρισή του/της από την συνέλευση λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κλειδί για το οποίο είναι υπεύθυνος/η. Ο χώρος λειτουργεί μόνο με την παρουσία κάποιου/ας operator. Αυτό σημαίνει πως μέσα στον χώρο πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος/α με κλειδί και όταν ο/η τελευταίος/α operator φύγει θα πρέπει να βεβαιωθεί πως έχουν ακολουθηθεί όλες οι οδηγίες κλεισίματος του χώρου (βλ. σημείωμα δεξιά από την πόρτα). Ο/Η operator με την παρουσία του στον χώρο είναι υπεύθυνος/η για όσα άτομα κάνουν χρήση του hsgr και του εξοπλισμού από θέμα ασφάλειας αλλά και περιεχομένου και συμπεριφοράς. Η συνύπαρξη πολλών ανθρώπων και projects είναι σημαντικό να λαμβάνεται πάντα υπόψην όσων αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, την οργάνωση και καθαριότητά τους. Σε περίπτωση κάποιας καταστροφής ο/η operator ενημερώνει την operators mailing list ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή επισκευή/αντικατάσταση.

Πως λειτουργεί η συνέλευση του hsgr;

Η συνέλευση λαμβάνει χώρα την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα. Είναι ανοιχτή σε όλους/ες, επισκέπτες/τριες, μέλη και διαχειριστές/τριες. Τα θέματα που συζητούνται έχουν καταγραφεί στην ατζέντα και μπορεί να αφορούν την ενημέρωση για κάποιο θέμα ή την ανάπτυξη κάποιου θέματος και την εξεύρεση λύσης. Η ταυτόχρονη παρουσία των διαχειριστών/τριών εξασφαλίζει πως η επίλυση κάποιου θέματος είναι συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας και το όραμα του hsgr. Όταν η συμμετοχή κάποιου/ας είναι σημαντική για κάποιο θέμα της ατζέντας θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση του/της. Για κάθε θέμα μπορεί να τοποθετηθεί οποιο(α)σδήποτε είναι παρόντας/παρούσα στην συνέλευση και ενθαρρύνουμε ανθρώπους που δεν είναι διαχειριστές/τριες να παρουσιάσουν την άποψη και τα επιχειρήματά τους. Οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα συζήτησης και λαμβάνονται με την λογική του consensus. Τα θέματα που αφορούν δράση αναλαμβάνονται από operator(s) ή ομάδα που περιλαμβάνει κάποιον/α operator αφού οι ίδιοι/ες αυτοπροταθούν και καταγράφονται στο pad ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία τους.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος/α operator δεν είναι σίγουρος/η για κάποιο θέμα;

Η αρχή είναι: Αν δεν ξέρεις κάτι, ρώτησε. Ως εκπρόσωποι του hsgr πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε καταστάσεις ή συζητήσεις στις οποίες πρέπει να πάρουμε θέση. Ο καλύτερος τρόπος, αν δεν έχουμε γνώση ή αισθανόμαστε πως οι γνώσεις μας δεν είναι αρκετές για ένα θέμα, είναι να αναζητήσουμε απαντήσεις είτε από άλλους/ες operators είτε από πρωτότυπες πηγές. Είναι πολύ πιθανό ο/η συνομιλητής μας να έχει καλύτερη κατανόηση κάποιου θέματος. Κανείς δεν έχει την απαίτηση να ξέρουμε τα πάντα και ο σκοπός της κοινότητας είναι να υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ειδικότητες και skills που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε όμως πως μεταφέρεται εντός hsgr κάποια λανθασμένη ή ημιτελής πληροφορία από operator ή επισκέπτη/τρια μπορούμε με επιχειρήματα να το διορθώσουμε/αναπτύξουμε, πάντα με σεβασμό στον/ην συνομιλητή μας και να προσφέρουμε τις δικές μας γνώσεις και δεξιότητες ως σκαλοπάτι για την συλλογική γνώση.