6ο Δ.Σ. Hellug

From Hackerspace.gr
Jump to: navigation, search
Hellug.png

external link
Starts Organizer
Wed 05 Oct 2011 18:30 Hellug
Ends Event Owner
Wed 05 Oct 2011 20:30 {{{eventowner}}}

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Hellug"{{{eventowner}}}" cannot be used as a page name in this wiki.Θέματα προς συζήτηση :

- Συνένωση των ελληνικών FOSS planets

- Δράσεις του Hellug σε σχολεία

- Συμμετοχή του Hellug στο συνέδριο πληροφορικής CIE2011 (di.ionio.gr/cie)

- Σεμινάρια

- Παρουσιάσεις

- Θέματα διαχείρισης των παροχών που προορίζονται για τα ενεργά μας μέλη

- Χορηγίες

- Εμπλουτισμός ιστοτόπου hellug.gr

- Διαχειριστικά θέματα των εξυπηρετητών μας

(η λίστα θεμάτων ΔΕΝ είναι περιοριστική)


Η συνεδρίαση όπως πάντα θα είναι ανοιχτή σε όλους. Όποιος επιθυμεί λοιπόν, μπορεί να έρθει και να συμμετάσχει στη συζήτηση.
UPDATE: Πρακτικά της συνάντησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://wiki.hellug.gr/index.php/Πρακτικά_6ου_ΔΣ_2011