Παρουσίαση συστήματος ημι-αυτόματης οργάνωσης νομοθετικών εγγράφων

From Hackerspace.gr
Jump to: navigation, search
Openlaws-logo.png

external link
Starts Organizer
Sat 19 Nov 2016 18:00 Everyone!!!!
Ends Event Owner
Sat 19 Nov 2016 20:00 User:Kargig
Openlaws at hsgr 20161119.png


Η διαδικασία ενοποίησης της νομοθεσίας (law consolidation) με την εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων που έχουν ψηφιστεί στο αρχικό κείμενο κάθε νόμου είναι ιδιαίτερα απαιτητική διανοητικά για τον αναγνώστη. Εντούτοις, η νομική γλώσσα είναι αρκετά δομημένη και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση της.

Σε αυτή την παρουσίαση θα παρουσιαστεί μια προσέγγιση pattern matching με τη χρήση regular expressions για τη δομική ανάλυση των νόμων και τον εντοπισμό, την ανάλυση και την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο περιεχόμενό τους. Η προσπάθεια αυτή έχει οδηγήσει σε ένα ημι-αυτοματοποιημένο σύστημα υλοποιημένο σε Python που αποθηκεύει τις αναθεωρήσεις των νόμων στο Github, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στην ισχύουσα έκδοση κάθε νομοθετήματος, καθώς και λειτουργίες όπως η επισκόπηση του ιστορικού ή η εποπτική σύγκριση των αναθεωρήσεων.

H παρουσίαση θα είναι τεχνική και θα αφορά κυρίως το πεδίο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) πάνω σε νομικά
κείμενα. Το event απευθύνεται κυρίως σε coders που ασχολούνται με open source κώδικα, με νομοθεσία και με natural language processing 
- καθώς και σε όποι@ άλλ@ ενδιαφέρεται.

Repository κώδικα: https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_consolidation_code

Repository νόμων: https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_alpha

Project blog: http://www.openlaws.gr/