Στο μεταξύ (μεταξύ μας) ...

February 28, 2024

Πρακτικός οδηγός μετακίνησης βαρέων αντικειμένων

Ακολουθεί οπτικό υλικό ορθής διαχείρισης ενός φωτοτυπικού 200+ κιλών από τον ημιόροφο του Νέου Χώρου:

https://archive.org/details/dumb-ways-to-kill-a-machine

😇 yours truly !